Hindi mawawala sa mundo ang mga taong mamaliitin ka sa mga kakayahan mo pero hindi mawawala ang taong lagi nasa tabi para ipa-mukha sa kanilang mali sila sa sinasabi nila sa’yo

  1. wegotloove reblogged this from amazingblair
  2. amazingblair posted this